Thứ tư, 17/08/2022 - 17:44:12

Đăng ký thành viên

Chú ý: Dấu * nghĩa là cần có thông tin

Thông tin tài khoản
Email của doanh nghiệp sẽ là tên đăng nhập. Mật khẩu cung cấp cho tài khoản là mật khẩu mới, không dùng mật khẩu của email

Tên đăng nhập *

Mật khẩu *

Xác nhận mật khẩu *

Mã xác nhậnThông tin liên hệ
Thông tin Doanh nghiệp nhập vào dưới đây sẽ được dùng làm thông tin khi các doanh nghiệp thành viên khác muốn liên hệ

Loại hình doanh nghiệp

Quốc gia

Giới tính

Họ và tên người liên hệ*
(Họ - Tên)

Mã số thuế/CMND (cá nhân)*

Mã số đăng ký kinh doanh

Nơi cấp đăng ký kinh doanh

Tên công ty *

Chức năng

Số điện thoai
(Mã nước -Mã Vùng - SĐT)

Địa Chỉ *

Tỉnh thành

Quận huyện

Khi Doanh nghiệp chọn nút "Tôi đồng ý.Tạo tài khoản của tôi." tức là doanh nghiệp đã:
- Đồng ý các Điều khoản cam kết khi làm thành viên
- Đông ý các Quy định sử dụng
- Và nhận các thông tin về dịch vụ và sản phẩm từ trang web này.