Thứ sáu, 25/07/2014 - 20:45:42

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ

Online: 2

Lượt truy cập: 38122

Sản phẩm: 210

Chào bán: 45

Chào mua: 20

Thành viên: 158

Thành viên mới:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LẠNH ĐỊNH NGUYỄN

Mới Sản phẩm(210) Công ty (158) Chào bán (45) Chào mua (20)

TIN TỨC

Ban hành chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP về Chương trình hành động hội nhập quốc tế  ()

Ban hành chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP về Chương trình hành động hội nhập quốc tế 

Ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại và chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

THÀNH VIÊN MỚI

Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com