Thứ tư, 17/07/2019 - 21:39:58

TIN MỚI

Thông tư của Bộ tài chính về tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng khi vi phạm hành chính thuế

  • 17/07/2019
  •  Với mỗi hành vi vi phạm hành chính về thuế sẽ có mức xử phạt cố định. Tuy nhiên, mức xử phạt sẽ thay đổi nếu có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng. Dưới đây là tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng khi vi phạm hành chính thuế.

  • Chi tiết...

Các tin khác