Thứ hai, 26/10/2020 - 02:06:55

TIN MỚI

Thông báo 357/TB-VPCP của PTT Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ bảy của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN

  • 20/10/2020
  •  Ngày 22 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại đã chủ trì Phiên họp lần thứ bẩy của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899)

  • Chi tiết...

Các tin khác