Thứ bảy, 21/09/2019 - 01:24:10

TIN MỚI

Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

  • 20/09/2019
  •  Ngày 30/8/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

  • Chi tiết...

Các tin khác