Thứ sáu, 15/11/2019 - 06:42:33

TIN MỚI

Tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

  • 14/11/2019
  •  Thực hiện Công văn số 6740/UBND-KTTH ngày 11/11/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việctham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

  • Chi tiết...

Các tin khác