Thứ tư, 18/09/2019 - 14:19:59

CHÁO BÁN >> CHI TIẾT CHÀO BÁN

Tiêu đề chào hàng

Aspirin

Kiểu chào hàng

Chào bán

Ảnh Chào Hàng

Highslide JS

Nghành hàng

Thuốc tân dược

Nội dung chào hàng

Analgesics, antipyretics, anti-inflammatory non steroid, goute & Antirheumatic ::COMPOSITION: Each enteric-coated tablet contains: - Aspirin..............................81 mg - Excipients s.q. f ..............one enteric-coated tablet ::PRESENTATION: Box of 3 or 10 blisters x 10's; Bottle of 100's. ::INDICATIONS: - Relief pains from causes of myalgia, toothache, menstrual pain and antipyretic. - Treatment and prevention of coronary diseases (angina pectoris, myocardial infarction). ::DOSAGE AND ADMINISTRATION: Tablets should be taken in with meals, do not break or chew the tablet. *...

Thời gian kết thúc

04/12/2010

Xuất sứ

VIET NAM

Đơn giá

Số Lần xem

5816

Logo công ty

Tên công ty

Nón mũ CAP 

Website

Họ và tên người liên hệ

Ms Dung

Số điện thoại

0847101090

Số Fax

Địa chỉ

76/72C Lê Văn Phan Tân Phú Hồ Chí Minh