Thứ bảy, 21/09/2019 - 02:01:20

TÌM KIẾM

    Hiển thị tất cả

Chính xác  Tất cả các từ  Bất kỳ từ nào

Tên sản phẩm

Tóm tắt săn phẩm

Loại sản phẩm

Xuất xứ

Ngành nghề

Thời gian sửa từ ngày

Pick a date Đến ngày : Pick a date


SẢN PHẨM

 • Phở chay nấm hương [VIET NAM]
 • Số Lần Xem : 2468  
 • Phở chay nấm hương Thông tin sản phẩm Thực phẩm Bích Chi gồm trên 50 sản phẩm, phù hợp với nhu cầu ẩm thực đa dạng của...
 • BICH CHI FOOD COMPANY

 • Miến gà [VIET NAM]
 • Số Lần Xem : 2189  
 • Miến gà Thông tin sản phẩm Thực phẩm Bích Chi gồm trên 50 sản phẩm, phù hợp với nhu cầu ẩm thực đa dạng của người tiêu...
 • BICH CHI FOOD COMPANY

 • Cháo [VIET NAM]
 • Số Lần Xem : 2243  
 • Cháo Thông tin sản phẩm Thực phẩm Bích Chi gồm trên 50 sản phẩm, phù hợp với nhu cầu ẩm thực đa dạng của người tiêu dùng
 • BICH CHI FOOD COMPANY

 • Hủ tiếu nam vang [VIET NAM]
 • Số Lần Xem : 2384  
 • Hủ tiếu nam vang Thông tin sản phẩm Thực phẩm Bích Chi gồm trên 50 sản phẩm, phù hợp với nhu cầu ẩm thực đa dạng của người...
 • BICH CHI FOOD COMPANY

 • Hủ tiếu bột lọc [VIET NAM]
 • Số Lần Xem : 2615  
 • Hủ tiếu bột lọc Thông tin sản phẩm Thực phẩm Bích Chi gồm trên 50 sản phẩm, phù hợp với nhu cầu ẩm thực đa dạng của...
 • BICH CHI FOOD COMPANY

 • Bánh tráng [VIET NAM]
 • Số Lần Xem : 3482  
 • Bánh tráng Thông tin sản phẩm Thực phẩm Bích Chi gồm trên 50 sản phẩm, phù hợp với nhu cầu ẩm thực đa dạng của người tiêu...
 • BICH CHI FOOD COMPANY

 • Bánh phở [VIET NAM]
 • Số Lần Xem : 2728  
 • Bánh phở Thông tin sản phẩm Thực phẩm Bích Chi gồm trên 50 sản phẩm, phù hợp với nhu cầu ẩm thực đa dạng của người tiêu...
 • BICH CHI FOOD COMPANY

 • Bánh phở khô [VIET NAM]
 • Số Lần Xem : 3038  
 • Bánh phở khô Thông tin sản phẩm Thực phẩm Bích Chi gồm trên 50 sản phẩm, phù hợp với nhu cầu ẩm thực đa dạng của người...
 • BICH CHI FOOD COMPANY

 • Bột gạo lức [VIET NAM]
 • Số Lần Xem : 3022  
 • Bột gạo lức Thông tin sản phẩm Thực phẩm Bích Chi gồm trên 50 sản phẩm, phù hợp với nhu cầu ẩm thực đa dạng của người...
 • BICH CHI FOOD COMPANY

 • Bột đậu xanh [VIET NAM]
 • Số Lần Xem : 3213  
 • Bột đậu xanh Thông tin sản phẩm Thực phẩm Bích Chi gồm trên 50 sản phẩm, phù hợp với nhu cầu ẩm thực đa dạng của người...
 • BICH CHI FOOD COMPANY