GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Công ty TNHH MTV ĐT&XD Tân Á Châu

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Huỳnh Nguyên Tuấn

 • 15a Đỗ Đăng Tuyển - Tam Kỳ - Quảng Nam

 • hntscn@gmail.com