GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

 • PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐƠN VỊ KHÁC

 • PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐƠN VỊ KHÁC

 • PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐƠN VỊ KHÁC

 • PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐƠN VỊ KHÁC

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Phòng Thương mại và Công Nghiệp VN - Viện tin học Doanh nghiệp - VPĐD tại MT-TN

 • Thiết bị điện tử, Tin học, Viễn thông

 • Từ 51 đến 100 người

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Hồ Tấn Quy - Mobi 0903.065.065

 • Tầng 4 - Số 15 Quang Trung - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng

 • 05113584.588

 • 05113584.587

 • tanquydana@gmail.com

 • www.itb.com.vn