GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần XNK y tế Domesco là đơn vị Sản xuất & Kinh doanh Dược Phẩm – Thực phẩm với ý thức “ Sức Khoẻ là vốn quí nhất “ và phương châm “DOMESCO...

>>Chi tiết

SẢN PHẨM

 • Đan sâm tam thất

 • ASPIRIN-82mg

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Công ty CP XNK y tế Domesco

 • Châu Á

 • Từ 1 đến 2.5 triệu USD

 • Từ 501 đến 1000 người

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • DOMESCO

 • Số 66, QL 30, phường Mỹ Phú, Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp Cao Lãnh Đồng Tháp

 • 84-67-385227

 • 673851270

 • domc@hcm.vnn.vn

 • www.domesco.com