THÔNG TIN CHÀO HÀNG

 • Kiểu chào hàng :

 • Tên chào hàng :

 • Số lần xem:

 • Tóm tắt chào hàng:

 • Nội dung chào hàng:

 • Thời gian cập nhật:

 • Chào bán

 • Dopagan

 • 6308

 • 23.814 vnd/hộp 100 viên

 • Thông tin sản phẩm Analgesics, antipyretics, anti-inflammatory non steroid, goute & Antirheumatic Price: 23.814 VND/Box of 100's

 • 04/06/2010

ẢNH CHÀO HÀNG

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE: