THÔNG TIN CHÀO HÀNG

 • Kiểu chào hàng :

 • Tên chào hàng :

 • Số lần xem:

 • Tóm tắt chào hàng:

 • Nội dung chào hàng:

 • Thời gian cập nhật:

 • Chào bán

 • CUNG CẤP PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH THUẾ CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • 2055

 • CUNG CẤP PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH THUẾ CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • Phần mềm kế toán ban quản lý dự án VietSun ACP do Viện tin học doanh nghiệp – Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (ITB-VCCI) xây dựng, phát triển. VietSun ACP được thiết kế chuẩn mực, tính mở, ngôn ngữ Microsoft visual basic, bảo mật cao với SQL server. Giải pháp áp dụng cho 3 mô hình quản lý dự án theo các thông tư mới nhất của BTC; Quản lý dự án chuyên ngành, Quản lý dự án mô hình doanh nghiệp, Quản lý dự án mô hình hành chính sự nghiệp. VietSun ACP là giải pháp cao cấp có thể quản trị trực tuyến, hợp nhất dữ liệu, quản lý đa ngành dự án, tập trung hay nhiều chi nhánh phân tán. Thừa hưởng những chuẩn mực ưu việt giao diện thân thiện, dể sử dụng. VietSun ACP là một giải pháp hoàn toàn mới, giúp lãnh đạo, quản trị Ban kiểm soát tức thì toàn bộ hoạt động đơn vị. Công việc kế toán, tài chính, thuế sẽ được thiết lập sẵn quy trình hạch toán, định nghĩa các phần hành theo yêu cầu các BQL nhưng vẫn linh hoạt, mềm dẻo điều chỉnh khi cần hoặc thay đổi quy mô. Sửa đổi, thiết lập tài khoản riêng, tương thích kết xuất 2 chiều excel, word tiện ích. Luôn được cập nhật mới nhất theo quy định BTC…… Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ chuyên nghiệp, tức thì, trực tuyến 24/24 Liên hệ: VP phụ trách KV Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng Số điện thoại: 05113.584.588 - 05113.584.589 Số fax: 05113.584.587 Hotline: 0903.065.065 Email: danang@itb.com.vn Địa chỉ: Tầng 4 - Số 15 Quang Trung - Quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng

 • 12/11/2015

ẢNH CHÀO HÀNG

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Phòng Thương mại và Công Nghiệp VN - Viện tin học Doanh nghiệp - VPĐD tại MT-TN

 • Thiết bị điện tử, Tin học, Viễn thông

 • Từ 51 đến 100 người

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Hồ Tấn Quy - Mobi 0903.065.065

 • Tầng 4 - Số 15 Quang Trung - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng

 • 05113584.588

 • 05113584.587

 • tanquydana@gmail.com

 • www.itb.com.vn