THÔNG TIN CHÀO HÀNG

 • Kiểu chào hàng :

 • Tên chào hàng :

 • Số lần xem:

 • Tóm tắt chào hàng:

 • Nội dung chào hàng:

 • Thời gian cập nhật:

 • Chào bán

 • sửa chữa-bảo trì điện tử điện lạnh tại nhà

 • 707

 • Trung tâm sửa chữa, bảo trì điện tửu, điện lạnh Tanh Sơn nhận sửa chữa, bảo trì điện tử, điện lạnh tại nhà

 • Trung tâm sửa chữa, bảo trì điện tửu, điện lạnh Tanh Sơn nhận sửa chữa, bảo trì điện tử, điện lạnh tại nhà

 • 18/05/2017

ẢNH CHÀO HÀNG

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • TRUNG TÂM SỬA CHỮA - BẢO TRÌ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN LẠNH THANH SƠN

 • Thiết bị điện tử, Tin học, Viễn thông

 • Châu Á

 • Dưới 5 người

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • anh Minh

 • 769, PHAN CHÂU TRINH, TP.TAM KỲ, QUẢNG NAM TP.TAM KỲ QUẢNG NAM

 • 01288568538

 • 02353705707

 • maylanhthanhson769@gmail.com