THÔNG TIN CHÀO HÀNG

 • Kiểu chào hàng :

 • Tên chào hàng :

 • Số lần xem:

 • Tóm tắt chào hàng:

 • Nội dung chào hàng:

 • Thời gian cập nhật:

 • Chào bán

 • Giay nu

 • 5121

 • Giày nữ công sở 5 phân

 • Thông tin sản phẩm Giày nữ công sở 5 phân Giá bán lẻ: 135.000 đ

 • 03/06/2010

ẢNH CHÀO HÀNG

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE: