THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • Điêu khắc hình Đại bàn (Sản phẩm tiêu biểu)

 • VIET NAM

 • Cơ sở điêu khắc gỗ Long Vinh

 • ISO 9001

 • Điêu khắc hình Đại bàn

Thời gian cập nhật: 06/10/2009

ẢNH SẢN PHẨM

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC GỖ LONG VINH

 • Quà tặng, Trang sức, Thủ công mỹ nghệ

 • Toàn Cầu

 • Dưới 1 triệu USD

 • Từ 5 đến 10 người

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Sơn

 • Chùa Hang, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Trà Vinh Châu Thành

 • 3872579

 • longvinh@yahoo.com