THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • Cá Basa (Sản phẩm tiêu biểu)

 • VIET NAM

 • DOCIFISH

 • HACCP, GMP, SSOP, ISO 9001:2000

 • Thông tin sản phẩm Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm...

Thời gian cập nhật: 03/06/2010

ẢNH SẢN PHẨM

 • Highslide JS
 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE: