THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • Kho cá tẩm gia vị ăn liền (Sản phẩm tiêu biểu)

 • VIET NAM

 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

 • HACCP, GMP, SSOP

 • Kho cá tẩm gia vị ăn liền Thông tin sản phẩm Để biết thêm chi tiết về sản phẩm và giá cả, vui lòng liên hệ với chúng tôi....

Thời gian cập nhật: 04/06/2010

ẢNH SẢN PHẨM

 • Highslide JS
 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE: