THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • Hạt điều màu / Vietnamese Annatto seeds (Sản phẩm tiêu biểu)

 • VIET NAM

 • Thông Tấn Food

 • Vietnamese Annatto seeds Specifications: Moisture: 12.5% max Admixture: 1% max Color: Fresh Red Color

Thời gian cập nhật: 09/07/2013

ẢNH SẢN PHẨM

 • Highslide JS
 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE: