THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • GIỐNG LÚA TBR 225 (Sản phẩm tiêu biểu)

 • VIET NAM

 • Thái Bình Seed

 • TBR225 là giống lúa thuần cảm ôn do Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình chọn tạo, được công nhận sản xuất thử tháng 7 năm 2013.

Thời gian cập nhật: 16/09/2013

ẢNH SẢN PHẨM

 • Highslide JS
 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE: