GIỚI THIỆU

LỜI MỞ ĐẦU
Ngành lương thực Việt Nam có được vị thế như ngày hôm nay không thể không nhắc tới rất nhiều khó khăn trong suốt các giai đoạn lich sử. Trong...

>>Chi tiết

SẢN PHẨM

 • Dịch vụ massage

 • Dịch vụ

 • Gạo nếp

 • Bột sắn

 • Gạo hạt dài 25% tấm

 • Lạc nhân

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Công ty Cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam

 • Du lịch, Lữ hành, Du lịch vận tải, Nông, Lâm, Thủy sản, Thực phẩm,...

 • Châu Á

 • Từ 10 đến 50 triệu USD

 • từ 101 đến 500 người

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Lương thực - Dịch vụ

 • 189 Huỳnh Thúc Kháng- Tam Kỳ - Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam

 • 05103828578

 • info@quangnamfood.com.vn

 • http://quangnamfood.com.vn/