THÔNG TIN CHÀO HÀNG

 • Kiểu chào hàng :

 • Tên chào hàng :

 • Đơn giá:

 • Xuất xứ :

 • Tóm tắt chào hàng:

 • Nội dung chào hàng:

 • Số lần xem:

 • Thời gian cập nhật:

 • Chào bán

 • Trầm cảnh

 • VIET NAM

 • Sản phẩm trầm mỹ nghệ tiên phước

 • Trầm mỹ nghệ đa dạng về mẫu mã, giá cả hợp lý, cung cấp số lượng lớn.

 • 5250

 • 05/06/2013

ẢNH CHÀO HÀNG

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Cty TNHH Trầm hương Lương Hậu

 • Nông, Lâm, Thủy sản, Thực phẩm, Sản phẩm chế biến, Đồ uống

 • Châu Á

 • Dưới 1 triệu USD

 • Từ 11 đến 50 người

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Truong cong luong

 • Thị trấn tiên kỳ, tiên phước, Quảng Nam Tiên Phước Quảng Nam

 • 0982098390

 • tuanxttm@gmail.com