THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • Gạo hạt dài 25% tấm (Sản phẩm tiêu biểu)

 • VIET NAM

 • Gạo hạt dài 25% tấm

 • Gạo hạt dài 25% tấm

Thời gian cập nhật: 05/06/2013

ẢNH SẢN PHẨM

 • Highslide JS
 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE: