THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • Gang đúc (Sản phẩm tiêu biểu)

 • VIET NAM

 • Công ty Cổ phần Gang Thép Gia Sàng

 • Sản phẩm Gang đúc mang thương hiệu CIS

Thời gian cập nhật: 17/06/2013

ẢNH SẢN PHẨM

 • Highslide JS

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

 • Khoáng sản & Luyện kim

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Trần Văn Khâm

 • Tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Tp.Thái Nguyên Thái...

 • 02803832236

 • 02803832236

 • info@tisco.com.vn

 • http://www.tisco.com.vn/