THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Tên sản phẩm :

 • Xuất xứ :

 • Nhãn hiệu:

 • Chứng nhận:

 • Đơn giá:

 • Nội dung:

 • Mực Tươi (Sản phẩm tiêu biểu)

 • VIET NAM

 • CÔNG TY PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN

 • Mực tươi sống

Thời gian cập nhật: 17/06/2013

ẢNH SẢN PHẨM

 • Highslide JS

THÔNG TIN CÔNG TY

 • TÊN CÔNG TY :

 • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

 • THỊ TRƯỜNG :

 • TỔNG KINH NGHẠCH 1 NĂM :

 • SỐ NHÂN CÔNG:

 • CÔNG TY PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN

 • Nông, Lâm, Thủy sản

 • CHỦ DOANH NGHIỆP:

 • ĐỊA CHỈ:

 • ĐIỆN THOẠI:

 • FAX:

 • EMAIL:

 • WEBSITE:

 • Nguyễn Đình Trí

 • Lô 7A - Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc - Quảng Nam - Việt Nam Điện Nam - Điện...

 • 845103944669

 • 845103943974

 • seadanang_ptnl@vnn.vn