Category Archives: Luật doanh nghiệp

Hiểu đúng về bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh thanh toán ngân hàng

Bảo lãnh thanh toán là thuật ngữ phổ biến trong các dịch vụ liên quan đến dân sự. Hoạt động bảo lãnh cần bên thứ ba tham dự thường được gọi là bên bảo lãnh. Nhờ có bên thứ ba mà các hoạt động diễn ra trơn tru, hạn chế bất cập và được tiến […]

Chính sách thương mại quốc tế và những điều bạn cần biết

Trong một xã hội ngày càng hướng đến toàn cầu hóa như hiện nay, hoạt động giao thương giữa các quốc gia ngày càng thuận tiện. Các nước trên thế giới không ngừng nới lỏng các chính sách mở cửa nền kinh tế để hành hóa di chuyển thuận tiện hơn. Trên cơ sở đó […]